...

Polish Your Brand

Kobiecy Branding - Polish Your Brand

Kobiecy Branding – czyli branding po kobiecemu

Kobiecy branding – manifest Polish Your Brand

Ten post to w pewnym sensie mój manifest. Manifest @polishyourbrand.

Marzy mi się stworzyć społeczność kobiet, które chcą dbać o swój biznes w rytmie slow. Na swoich zasadach i na przekór trendom. Społeczność, która chce więcej. Która chce zmienić świat, choćby swój lokalny. Która lubi chodzić swoimi ścieżkami. Inaczej. I nie boi się tego albo chce wreszcie przestać się tego bać. 

Marzy mi się pracować z kobietami, które chcą łączyć sztukę z biznesem. Nie muszą być genialnymi ekspertkami w dziedzinie sztuki bo sama nią nie jestem. Ale chcą tak pracować i chcą spotykać się z artystkami i wspólnie tworzyć piękne projekty. I wiedzą, że to przyszłość. Z kobietami, które chcą pomagać innym kobietom. Które lubią słuchać, rozmawiać i spotykać się. Bez względu na wiek. Bez względu na poglądy. Bez względu na liczbę dzieci lub jego brak. Które lubią wspierać się nawzajem. Bo wiedzą, że zrozumienie, rozmowa, spotkania ich umacnia. Bez konkurencji. Pełna akceptacja. 

Które nie boją się marzyć ale także lubią być przytulone. Ot, tak po prostu. Kiedy potrzeba. Które mają kobiecy biznes po coś. By wesprzeć. By pomóc. By tworzyć. By tłumaczyć.

Lubią kawę i zapach kwiatów. Uwielbiają klimat Łazienek Królewskich. 

Kobiety ze smakiem. Kobiecy biznes w rytmie slow. Po kobiecemu. Z klasą.

Po prostu: #kobiecybranding

Dołączysz? 🙂 Jeśli tak to napisz, skontaktuj się. Coś szykuję. Dla nas.

Kobiecy Branding - Polish Your Brand
Kobiecy Branding – Polish Your Brand
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.